1.7
1.8703
0.1142
0.0126
Əlavə etPlus
+
HReport MMC | Siyahi.az

HReport MMC

Xidmətlər

HReport MMC

Elektron Poçt

[email protected]

Telefon

(050) 966-99-23

Şəhər

Bakı

Ünvan

1. Müəssisələrdə əmək qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi:
- Təşkilati-strukturun qurulması, struktur-bölmələr arasında münasibətlərin və
subardinasiya qaydalarının müəyyən edilməsi%3B
- Ştat cədvəllərinin tərtibi%3B
- Vəzifə təlimatlarının hazırlanması%3B
- Kollektiv müqavilə və sazişlərin tətbiqi%3B
- Həmkarlar İttifaqının yaradılması%3B
- İşçilərlə əmək müqavilələrin bağlanılması, şərtlərinin dəyişdirilməsi və xitam
verilməsinin sənədləşdirilməsi (eyni zamanda elektron sistemdə işlənilməsi)%3B
- İş vaxtının tənzimlənməsi%3B
- İşçilərin məzuniyyət hüquqlarının tənzimlənməsi, sənədləşdirilməsi%3B
- İşçilərin iş vaxtının uçota alınması və sənədləşdirilməsi%3B
- Əmək haqqının hesablanması və ödənilməsi%3B
- Əmək və icra intizamının təmin edilməsi%3B
- Əməyin mühafizəsi (yalnız az işçi sayı sahibkarlar üçün)
- Dövlət qurumlarına hesabatların verilməsi
- İşçilərin icbari tibbi sığortalarının işlənilməsi.
2. Kargüzarlıq işinin təşkili və qanunvericiliyə uyğun sənədlərin tərtibi:
- Kargüzarlığa dair bütün sənədləşmə işlərinin aparılması

Fikrini bildir
Əvvəlki şirkət :
E-Texnik