1.7
1.8853
0.2928
0.0267
Əlavə etPlus
+
Mütəxəssislər