Gün çıxır 7:47 1.7 Əlavə etPlus
+
Fuad

Fuad Babaşov

Hüquq xidməti / Vəkil

Şəxsi Məlumatlar

İş təcrübəsi

1 ildən aşağı

Şəhər

Bakı

Telefon

+(994) 50 433-77-53 ;
+(994) 50 272-60-90

Doğum tarixi

20.05.1989

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ ÜZVÜ FUAD BABAŞOV AŞAĞIDAKI SAHƏLƏRDƏ HÜQUQİ YARDIMIN GÖSTƏRİLMƏSİNİ SİZLƏRƏ TƏKLİF EDİR:
• Cinayət hüququ
• İnzbati hüquq
• Cəza icra hüququ
• Seçki hüququ
• Konstitusiya hüququ
• Bank və sığorta hüququ
• Miqrasiya hüququ
• Tibbi hüquq
• Mülki hüquq
• Notariat hüququ
• Torpaq hüququ
• Ailə hüququ
• Əmək hüququ
• Mənzil hüququ
• Tikinti və şəhərsalma hüququ
• Əqli mülkiyyət hüququ

Göstərilən hüquqi yardımın tərkibinə aşağıdakılar daxildir:

 Bütün dövlət orqanlarına ərizələrin və müraciətlərin hazırlanması
 İstənilən növ müqavilənin və hüquqi xarakterli sənədlərin tərtib
edilməsi
 Müxtəlif dövlət orqanlarında təmsilçilik və şəxsin hüquqlarının
müdafiə edilməsi
 Yaranmış mübahisələrinin hüquqi yolla həlli
 Hüquqların dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi
 Kreditor borcların alınmasının hüquqi təşkili
 Notariat əməliyyatlarının aparılmasında hüquqi dəstəyin göstərilməsi
 Hüquqi yardım göstərmək üçün zəruri olan arayışların və digər sənədlərin idarə, təşkilat və müəssisələrdən yazılı sorğular vasitəsilə alınması
 Xüsusi bilik tələb edən məsələlərin araşdırılması üçün mütəxəssislərdən rəy alınması

Fikrini bildir