1.7
1.8828
0.2962
0.0266
Əlavə etPlus
+
Mütəxəssislər