1.7
2.0459
0.2073
0.0222
Əlavə etPlus
+
Mütəxəssislər